19 Mayıs 2020, Salı - 13:34

  • google plus
  • twitter
  • facebook
  • rss

ILO’dan ekonomik kriz uyarısı: Acil ve kapsamlı önlemler alınmalı

Tarih: 19 Mayıs 2020

|

Kategori:

|

Yazdır

|

Okunma: 1

Uluslararası İşçi Örgütü (ILO), korona virüs salgınının dünya genelinde çalışanlar açısından yaratacağı olası sonuçları derleyen bir araştırma yayımladı. Raporda, salgına karşı, özellikle kayıt dışı sektörlerde çalışanların korunması için acil önlemler alınması talep edildi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan araştırma, korona virüs salgınının iş gücü üzerinde yarattığı olumsuz etkileri rakamlarla ortaya koydu. Araştırmaya göre, dünyadaki toplam iş gücünün yarısını oluşturan 2 milyar civarında çalışan, kayıt dışı sektörlerde istihdam ediliyor. Salgının dünya çapına yayılmasıyla birlikte alınan önlemler, büyük ölçüde bu sektörlerdeki iş gücünü olumsuz yönde etkiledi.

Araştırmada dünya genelindeki kayıt dışı sektör çalışanlarının kazançlarında, yüzde 60’a varan düşüşler yaşanacağı hesaplandı. Bu oran az gelişmiş ülkelerde yüzde 82’ye ulaştı. Bu durum kayıt dışı sektördeki ortalama ücretlerin, salgın öncesindeki 449 dolardan 88 dolara kadar düşeceği anlamına geliyor. Bu ülkelerdeki kayıt dışı çalışan nüfusun göreli yoksulluk sınırı altındaki bölümünün, salgınla birlikte yüzde 74’e kadar artacağı tahmin ediliyor.

Düşüş oranının gelişmiş ülkelerde yüzde 76’ya ulaşacağı, orta gelirli ülkelerde ise yüzde 28’de kalacağı hesaplanıyor. Buna göre, gelişmiş ülkelerde salgın öncesinde, kayıt dışı sektörlerde ortalama 1834 dolar düzeyinde seyreden ücretler 445 dolara; orta gelirli ülkelerde de 497 dolardan 395 dolara inecek. Gelişmiş ülkelerdeki kayıt dışı çalışanların göreli yoksulluk sınırı altındaki bölümünün toplamının yüzde 28’den yüzde 80 düzeyine çıkacağı hesaplanıyor. Orta gelirli ülkelerde bu sınırın altındaki çalışanların oranı yüzde 26’dan yüzde 47’ye çıkacak.

İkinci Dünya Savaşından beri görülmüş en büyük küresel kriz olarak tanımlanan salgına karşı alınan önlemler, dünyadaki toplam iş gücünün yüzde 68’lik bölümünü etkiledi. Dünya çapındaki çalışma saatlerinde, 330 milyon tam zamanlı işe karşılık gelen yüzde 10.8 oranında bir düşüş yaşaması bekleniyor. Bu düşüşün, en şiddetli biçimde Amerika’da, Avrupa’da ve Orta Asya’da etkisini göstereceği düşünülüyor.

Dünya çapında 436 milyon işletmenin, önlemlerin en yoğun biçimde etkilediği toptan ve perakende satış, gıda hizmetleri, konaklama, imalat ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösterdiğinin altı çizildi. Bu işletmelerin 389 milyonluk bölümünün kendi hesabına çalışan kişilerden ve küçük çaplı işletmelerden oluştuğunu ifade eden araştırma, dünya çapındaki perakende satışların yüzde 70’inin ve konaklama ile gıda hizmetlerinin yüzde 60’ının bu ekonomik birimler tarafından yürütüldüğünü açıkladı.

Kayıt dışı iş gücünün yüzde 67’lik bölümünü oluşturan 1 milyar 400 bin dolayında çalışanın, izolasyon tedbirlerinin tam ya da kısmen uygulandığı ülkelerde çalıştığını aktaran araştırma, kayıt dışı sektörlerde çalışanların güvenceden yoksun bulunmaları nedeniyle, evlerinde uzun süre kalma ve uzaktan çalışma olanaklarının olmadığını vurguladı.

ILO, bu veriler kapsamında, özellikle küçük işletmelerin ve kayıt dışı sektörlerde çalışanların korunması için, kapsamlı ve acil önlemler alınması gerektiğini belirtti. Bu önlemler ekonominin ve istihdamın canlandırılmasını sağlayacak maliye ve para politikalarını; işletmelerin, gelirlerin ve işlerin güvence altına alınmasını; iş yeri güvenliğinin sağlanmasını ve çözüm önerilerinin belirlenmesi için diyalog süreçlerinin güçlendirilmesini kapsıyor.

Haberi Duyur

Kısa Adres: http://gorunum.tk/28380
Yol: Ana sayfa » Yazılar » ILO’dan ekonomik kriz uyarısı: Acil ve kapsamlı önlemler alınmalı

Yorumla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

DİSK Basın-İş’ten “Korona Günlerinde Gazetecilik” raporu

DİSK Basın-İş, basın yayın sektörünün Covid-19 salgını sürecinde nasıl etkilendiğine dair bir rapor yayınladı. Raporda, basın yayın sektöründe çalışanların yanıtladığı anket sonuçları da bulunuyor.

Kapat