12 Mayıs 2023, Cuma - 07:46

  • google plus
  • twitter
  • facebook
  • rss

SBF’de “Kadın Emeği” paneli düzenlendi

Tarih: 19 Ekim 2011

|

Kategori:

|

Yazdır

|

Okunma: 64

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “Türkiye’de İstihdam Politikaları ve Kadın Emeği” paneli düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 24 Şubat Perşembe günü Sosyalist Feminist Kolektif (SFK) tarafından “Türkiye’de İstihdam Politikaları ve Kadın Emeği” paneli düzenlendi. Kadınların “Torba yasa ve kadın emeği” üzerine konuştukları panelde, kadın istihdamı, mesleki eğitim programı ve esnekleşme tartışıldı.

Kadın emeğinden istihdam politikalarına, ev kadınlarının sorunlarından torba yasaya kadar birçok konunun konuşulduğu panele Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Melda Yaman Öztürk, Mimar Sinan Üniversitesi Doktora Öğrencisi Nevra Akdemir, Petrol-İş Kadın Dergisi Editörü Necla Akgökçe konuşmacı olarak katıldı.

“Kapitalist sistem ataerkil bir sistemdir”

Panelde ilk olarak söz alan Melda Yaman Öztürk ‘Ev ve Bakım Emeği ve İstihdama Etkisi’ konulu konuşmasında, cinsiyetçi emek bölümünden, kadın emeğinin ucuz olmasından, esnek istihdamla kadın istihdamının ilişkisinden bahsetti. Kadın istihdamının düşüklüğüne de değinen Öztürk, kapitalist sistemde, erkeklerin ücretli emek gücü olarak, kadınların ise en ideal yedek işçi havuzu olarak görüldüğünü söyledi. Buradan yola çıkarak kapitalist sistemin ataerkil bir sistem olduğunu vurgulayan Öztürk, ilk işten çıkarılanların kadınlar olduğuna ve düşük ücretle çalıştıklarına dikkat çekti.

“Torba yasayla krizin faturası, emekçilere ve kadınlara kesilmek isteniyor”

Panelde konuşan bir diğer isim olan Nevra Akdemir ise “Torba Yasa ve Esnekleşme” üzerine konuşmasında son dönemde gündemde olan ve sendikalarca eleştirilen torba yasa taslağına değindi ve “kriz bahane edilip torba yasayla krizin faturası emekçilere ve kadınlara çıkarılmak isteniyor.” dedi. Ayrıca torba yasadaki esnek çalışma biçiminden bahseden Akdemir, esnek çalışmanın iktidar tarafından süslenerek iyi bir şeymiş gibi gösterildiğini ama esnek çalışma koşullarının en çok kadınları vurduğunu belirterek, kadınların esnek çalışmalara daha fazla kaydırılarak, iş güvencelerinin ellerinden alındığını vurguladı.

Akdemir, kadınların iş alanına katılmasını hedefleyen “vasıf yükseltme” ve “beceri kazandırma” amaçlı mesleki eğitim programlarıyla esnekliğin iç içe geçtiğine dikkat çekti. Mesleki eğitimin cinsiyetçi bir uygulama olduğunu söyleyen Akdemir, bu konu hakkında kısa istatistikler verdi. “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun 2006 Zaman Kullanım Anketi’ne göre erkek 24 saatin 6 saat 8 dakikasını, kadın ise 4 saat 19 dakikasını çalışmaya ayırıyor. Çalışmayan erkeklerin ev işine ayırdıkları zaman 1 saat 12 dakika, kadınların ise 5 saat 43 dakika. Çalışan kadınların ev işlerine ayırdığı zamansa 5 saat 17 dakika.” ayrıca Akdemir kurslara başvuranların yüzde 65’ini kadınlar oluşturduğu halde, kursları bitiren kadınların sadece yüzde 20’sinin işe alındığını belirtti.

“Sendikalarda kadınların güçlü olması, kadın kurtuluş hareketinin güçlü olmasına bağlıdır”

Son konuşmacı Necla Akgökçe, “Çalışma Hayatında Kadın Emeği, Sendikalarda Kadın” konulu sunumunda, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM)’nün 2011 verilerine göre kadın istihdamının yüzde 43.7 oranında hizmet sektöründe yoğunlaştığını söyledi. Esnekleşmenin kadın emeği piyasasında da katmanlaşmaya yol açtığını belirten Akgökçe, bu katmanların en altında mevsimlik Kürt kadın işçilerin bulunduğunu söyledi. Akgökçe sendikalarda kadın yapılanmalarına da değinerek, kadına dair bazı olumlu gelişmelerin, dışarıdaki feminist hareketin ve kadın kurtuluş hareketinin güçlü olmasına bağlı olduğunun altını çizdi.

Haberi Duyur

Kısa Adres: http://gorunum.tk/1961
Yol: Ana sayfa » Yazılar » SBF’de “Kadın Emeği” paneli düzenlendi

Yorumla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Meslekte 50 Yıl Onur Günü 28 Nisan’da

İletişim alanında emek veren ve çalışmalarıyla meslekte yarım yüzyılı geride bırakan ustalara ödüllerinin takdim edildiği “Meslekte 50 Yıl Onur Günü Ödülleri” töreni önümüzdeki hafta yapılacak.

Kapat